۰۷ اردیبهشت، ۱۳۸۵

تعویض

معصومانه و در کمال حسن نیت تلاش بی حاصلی کرده است تا راه حلش کارشناسانه مآب باشد و تندروانه نباشد و به تعبیر خودشان در راستای«بسترسازی فرهنگی» باشد، ولی انگار متوجه نشده که جای علت و معلول را در تحلیل مساله و لاجرم راه حلی که ارائه داده عوض کرده است! آیاایشان واقعا فکر می کند اگر مانتو بلند و گل و گشادِ ارزان به وفور تولید بشود، خریداران تمایلی به خرید و «تبعاً» فروشندگان تمایلی به عرضه آن خواهند داشت؟
پ.ن: از این نوع استدلال ها در سخنان شخصیت های سیاسی زیاد یافت می شود. آیا ایشان واقعاً و غفلتاً علت و معلول را عوضی می گیرند، یا این تعویضِ جا، فریب و ترفندی تبلیغاتی است به امیدِ ( واهیِ) تاثیر؟

۵ نظر:

ناشناس گفت...

سلام. عرصه عمومي جا را بر عرصه عمومي تنگ كرده. انگار هيچ چيزي براي شخص باقي نمانده. در تمام امور شهروندان دخالت مي شود. فردا پس فردا بايد منتظر ........... باشيم.

ناشناس گفت...

مجيد

ناشناس گفت...

Nice site!
[url=http://yvhdcnvu.com/pysr/djwd.html]My homepage[/url] | [url=http://devwjlqm.com/bvny/ktzb.html]Cool site[/url]

ناشناس گفت...

Good design!
My homepage | Please visit

ناشناس گفت...

Nice site!
http://yvhdcnvu.com/pysr/djwd.html | http://yscnsump.com/uhct/wurb.html