۰۱ تیر، ۱۳۸۹

اشتیاق


وقتی کاری را با شور و اشتیاق و علاقه نمی کنی، انصاف نیست که انتظار داشته باشی کار خوب و کم نقص و تحسین برانگیزی از آب دربیاید!

این را هم در مورد خودم و هم دیگران در مورد کارهای مختلف به تجربه دیده ام.

هیچ نظری موجود نیست: