۲۸ فروردین، ۱۳۸۹

دکتر! برو دکتر

ما هم اگه مثل بابا و مامان شما هشت تا بچه بیاوریم، در آینده قطعا بچه مان مثل شما عقده ی کمبود «توجه» پیدا می کند!

پ.ن. اکثر این جماعت اینترنت باز سخت در اشتباه اند که این قدر حرف و تحلیل جدی و شوخی در مورد حرف های ایشان می نویسند، این بنده ی خدا فقط می خواهد توجه جلب کند، همین، نه بیش تر. و این ها چه خوب چیزی که می خواهد به اش می دهند!

۲۵ فروردین، ۱۳۸۹

قدرت

هر کاری می خواهی بکن، فقط کاری نکن که آدم ها احساس کنند قدرت شان را تهدید می کنی.پ.ن. احساس تسلط و کنترل شاید یکی از بنیادی ترین نیازهای آدم ها است. این کشف تجربی بنده است. نمی دانم روانشناس ها در این باره چه می گویند.


۲۴ فروردین، ۱۳۸۹

انگیزه

انگیزه ی موفقیت، همیشه یک باورِ مثبتِ به درستی جهت گیری شده ، بلندپروازی هدفمند یا چیزهایی از این دست نیست. ناکامی های بلندمدت و خشم انباشته شده می تواند انرژی باورنکردنی ای تولید کند که موتور حرکت پرشتابی را به سمت موفقیت -و نه لزوما تخریب- روشن کند.

۲۳ فروردین، ۱۳۸۹

احساس: زمین تا آسمان

احساس آدم وقتی از وجود (یا عدم) چیزی 99.5% مطمئن باشد با وقتی 100% مطمئن بشود، زمین تا آسمان فرق دارد.

۱۷ فروردین، ۱۳۸۹

کلیدواژه: حقـ.وق بـ.ـشـ.ر

فرض کنید شما دارید دنبال تاریخچه ی بیانیه ی حقوق بشر و شهروند فرانسه،  منشور کبیر انگلستان، اعلامیه استقلال امریکا و ... می گردید. با تعجب مشاهده می کنید که سایت های زیادی که در نتایج جست و جو نمایان می شوند فیلـ. تر شده اند! بررسی های بعدی نشان می دهد مشکل این سایت ها این است که درباره «حقوق بشر» مطالبی دارند! از جمله سایت «وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان»[از جمله این صفحه] که مقالاتی در این زمینه در خودش جای داده. احتمالا حقوق بشر هم جزو کلیدواژه های ممنوعه است. اما باز با کمال تعجب مدخل «حقـ. -.وق بشـ. -. ر در ج.ا.ا» در ویکیپدیا جان سالم به در برده است! بعضی وقت ها واقعا درک منطق دم و دستگاه فیلـ.- تر.-ینگ غیرممکن است.