۰۳ بهمن، ۱۳۹۳

تابو

انگار گفتن اين كه «من صلاحيت اظهارنظر در اين مورد را ندارم» كفر است! نشانه ي بي سوادي يا دست و پاچلفتي بودن...

هیچ نظری موجود نیست: