۰۹ فروردین، ۱۳۸۹

باورهای اشتباه ما

ایشان طی یک بازی وبلاگی جدید از ملت وبلاگ نویس خواسته اند که در مورد سه باوری که دیگر به آن معتقد نیستند بنویسند. بازی تفکر برانگیزی است، حتی اگر مثل من شجاعت اعتراف در جمع را نداشته باشی، دست کم اسباب بازاندیشی در مورد باورهای اشتباه ات است یا سرجمع کردن و آمار دقیق شان را درآوردن!
جالب آن که به قول یکی از کامنت گذارها، چه قدر اشتباهات ما آدم های هم عصر ( و تقریبا هم نسل-با کمی پس و پیش) در این گوشه ی خاک شبیه هم است، خیلی زیاد... جمع بندی من از باورهای اشتباه خودم و دیگران که خواندم این است که یک سر اکثر این اشتباه ها به سیاست و جامعه پذیری ما در نظام آموزشی و رسانه ای ج.ا برمی گردد. بیهوده نیست که ج.ا تا این اندازه برای حفظ انحصار رسانه ای و تبلیغاتی اش اهمیت قایل است و ایضا روی آن چه در کلاس های درس مدرسه و دانشگاه می گذرد.

۲ نظر:

hamid bazm گفت...

برعکس فکر کنم سر اصلی اشتباهات امثال شما بی‌توجهی به آن آموزه‌های درسی است و الا ملت ایران را بیش از می‌شناختید.

نیم نگاه گفت...

خود این "بی توجهی" عذر بدتر از گناه نظام آموزشی و رسانه ای است! و به روشنی نشان میدهد که تا چه اندازه این سیستم ناکارامد بوده در رسیدن به اهدافی که مد نظر داشته، یعنی تربیت کردن ما!