۰۴ خرداد، ۱۳۸۹

مشورت با نخبگان برای نام گورستاندوستم از مرکز یکی از استان های نسبتا تازه تاسیس به ام پیامک زده که : «سلام خوبی؟ اینجا از طرف شواری شهر مسابقه  نامگذاری برای گورستان داره برگزار می شه خوشحال می شم اگه کمکم کنی».[ مملکته داریم!؟]
چند لحظه تامل کردم، چند ثانیه ای فکر کردم نکند دارد شوخی می کند. اما شوخی نبود. جدی گرفتم، سی ثانیه ای به این فکر کردم که مثلا چه اسم جالبی می شود برای قبرستان پیدا کرد و اگر آدم حال داشته باشد بنشیند یک سری اسم جذاب که جوانب مختلف قبرستان را نشان بدهد و ضمنا جذاب باشد لیست کند... بعد از سی ثانیه دوباره به خودم آمدم: بدجوری دل ام برای خودمان سوخت...
یک دقیقه بعد اسمس زد که به عنوان «بانوی نمونه» (لابد برای تقدیر) دعوت اش کرده بودند به شورای شهر و ضمنا ازش درباره ی نام گورستان شهر هم نظر خواسته اند. این دوستم مهندس است و مدیرتولید کارگاه صنعتی است که همراه همسرش صاحب آن هستند و سال گذشته هم بانوی نمونه ی صنعتگر استان شده و مورد تقدیر وزارتخانه متبوع قرار گرفته.
به اش اسمس زدم: به شان بگو شما مثل آن عرب جاهلی هستید که وقتی حضرت علی گفت صاحب علم الهی است و پاسخ هر سوالی را می تواند بدهد، مرد عرب از ایشان پرسید: «بگو در ریش من چند تار مو هست؟»
مگر برای نامگذاری «قبرستان» از نخبگان مملکت نظرخواهی کنند...

هیچ نظری موجود نیست: