۱۱ شهریور، ۱۳۸۹

فاصله

«بند را به آب دادن» یعنی طوری رفتار کنی که طرف در مورد فاصله اش با تو دچار توهم بشود! و بعد طرف ول کن معرکه نباشد.

هیچ نظری موجود نیست: