۰۳ فروردین، ۱۳۹۰

نبوغ

سه-چهار هفته ای طول کشید تا بفهمند بستن دامنه ی blogspot موجب مسدود شدن blogger نمی شود!

هیچ نظری موجود نیست: