۰۴ تیر، ۱۳۹۲

قاقا لی لی

مثل بچه ای که قاقالی لی یا اسباب بازی میخواسته، کلی بال بال زده است تا آن را بگیرد، کمی مزمزه کرده و سرگرم شده است و زود سیر!

هیچ نظری موجود نیست: