۰۶ اردیبهشت، ۱۳۹۲

ژانراین آدمایی که از لحاظ حرفه ای بسیار موفق و برجسته هستند، در عین حال ادعا میکنند که همزمان در ابعاد دیگه ی زندگی شون هم به همون اندازه موفق و کاربیست هستند.

هیچ نظری موجود نیست: