۰۲ اردیبهشت، ۱۳۹۲

ژانر

این استادای دانشگاه که تا کاری توش پول و ارتقا نباشه، براش قدم از قدم برنمی دارن!

۱ نظر:

شکوفه گفت...

آی گفتی!حالم به هم می خوره از این جهان بینی پولکی!