۱۴ فروردین، ۱۳۹۲

گریز

داروی ضد افسردگی فقط غلظت غفلت را در خون آدم بالا می برد، غفلت از اندیشیدن به تهی بودن زندگی...

هیچ نظری موجود نیست: