۰۸ دی، ۱۳۹۱

دیوانگی هم عالمی دارد

همیشه عاقل بودن تو را قابل پیش بینی میکند. قابل پیش بینی بودن، تو را آسیب پذیر می کند. پس باید گاهی دیوانه بازی در بیاوری! این طوری بقیه حساب کار دست شان می آید!

۲ نظر:

مانی ب. گفت...

قابل پیشبینی بودن رفتارها منشأ اعتماد متقابل هم هستند.

شکوفه راستگو گفت...

عالی بود!گاهی اطرافیان روی عاقل بودن ،مردم داری یاآبرو داری تو حساب می کنندواز تو سو استفاده می کنند.من تازگیها یاد گرفته ام که خودم را قانع کنم وبگویم لزوماتعریف این ارزش ها از نگاه تو ودیگران یکی نیست بنابراین فقط به تعریف خودت پایبند باش.