۰۱ آبان، ۱۳۹۳

مي شود/نمي شود؛ چون...

دليل تراشي:
  • قانوني نيست.
  • شرعي نيست.
  • اخلاقي نيست.
  • سالم نيست. (براي سلامتي تو/من مضر است)
  • ايمن نيست. (خطرناك است)
  • امن نيست. (خطرناك است)
  • فرصت براي انجام­اش نيست.
  • عملي نيست.

هیچ نظری موجود نیست: