۱۲ دی، ۱۳۸۷

رسانه چه می تو اند بکند چه نمی تواند؟

وقتی خبرها را می خوانم سوال هایی این روزها ذهن ام را مشغول می کند:

  1. تلویزیون دقایق طولانی از بخش های مختلف خبری اش را به "غزه" اختصاص می دهد ولی کسی از میان مردم از "غزه" حرف نمی زند. آیا مردم از اخبار فلسطین و جنگ و کشتار Overdose شده اند؟ آیا تزریق بیش از حد اخبار فلسطین از حساسیت ما کاسته است؟
  1. ارزش سیاسی غزه برای کشور ما واقعا چه قدر است؟
  1. افکار عمومی جهانی چنین وقایعی را چگونه برای خود تبیین می کند؟
  1. چگونه ایران در نزد افکار عمومی جهان یا سیاستمداران جهان تهدیدی جدی جلوه داده می شود؟ و آیا ایران واقعا یک تهدید عمده محسوب می شود در حالی که سخت دست به گریبان مشکلات داخلی خود است؟
  1. نقش رسانه ها در پاسخ هایی که برای سوالات بالا باید یافت چیست و کجاست؟

پ.ن1. امروز گزارشی از گالوپ دیدم که آمارهایی در مورد پنداشت آمریکایی ها در مورد کشوری که بزرگترین دشمن امریکا در جهان محسوب می شود آورده است. موقعیت ایران طی سال های 2001 تا 2008 همواره بدتر شده است و از رده ی چهارم به رده ی اول تهدیدها در نزد امریکاییان تبدیل شده است و جای چین، کره شمالی و عراق را گرفته است! در مورد نقش رسانه ها و البته سیاست مداران (از هر دو طرف) در این مورد سخت کنجکاوم. چون به نظرم این احساس تهدید کاملا ساختگی است! گزارش مزبور را در این جا (سایت گالوپ) بخوانید.


پ.ن2: فیل -تر شدن بلاگر در چندین ISP از برکات است! مانع اتلاف وقت با وبلاگ نوشتن می شود!