۲۱ اسفند، ۱۳۹۱

پاداش آموختن خود آن است

بِکی از بدبختی های نوظهور من، وجود دخترک کنجکاوی است که به  دانستن خیلی چیزها علاقه و اشتیاق وافر دارد، چیزهایی که من از آن ها هیچ اطلاعی ندارم و گاهی علاقه ای هم به دانستن آن ها ندارم. این جور وقت ها درمانده می شوم، نه میتوانم مانع یادگرفتن او بشوم و نه میتوانم همپای او باشم تا ازش عقب نیفتم و ضمنا نظارت ضمنی بر آن چه میخواند و یاد میگیرد داشته باشم تا در صورت نیاز اطلاعات تکمیلی ضروری را به اش بدهم تا بتواند درست فکر کند.

مدتی پیش در یک کتاب تاریخ نوجوانان درباره ی الهه های یونانی و فراعنه و اسطوره های مصر خوانده و سخت شیفته شده بود. اخیرا یکی از شبکه ها کارتونی در مورد فراعنه مصر پخش میکند که عاشق اش شده است! امروز آمده میگوید که اسم فرعون ها چی بوده؟ اسم فرعونی که هم عصر حضرت موسی بوده چی بوده؟ و بعد که با بی اطلاعی من مواجه شده، پیشنهاد سرچ داده!!! (خودش هم بلد است سرچ کند، اما طبعا اگر من رو بدهم دوست دارد با من مشترکا کارهایی را بکند). در حالی که دارم روی پروپوزال ام کار میکنم و فایل هام باز است، در گوگل سرچ می کنم: «اسامی فرعون های مصر». چند صفحه می آید درباره ی تاریخ فراعنه، طولانی و با دو سه تصویر. با اشتیاق و جدیت شروع به خواندن می کند، بعضی چیزها را هم قبلا میداند و قطعه های گمشده ی پازل اش را با خواندن این صفحات کامل میکند!

از لذت بردن اش از یادگرفتن سخت لذت می برم. خیلی خوشحال ام که یکی از لذت ها و شادی بخش های زندگی اش خواندن و یادگرفتن شده است. فکر میکنم این میراث ارزشمندی است که به او در سنین پایین داده ایم. او از این میراث میتواند در تمام عمرش بهره مند شود. امیدوارم بتوانم جهت خوبی به یادگیری اش بدهم...

هیچ نظری موجود نیست: