۱۰ آذر، ۱۳۸۹

آلودگی زیست محیطی!

وقتی از ملاقات آدم با ارزشی برمی گردم یا در مورد آدم با ارزشی یا کار چنین آدمی می خوانم، می بینم یا می شنوم؛ احساس می کنم در حضور این آدم ها، زنده بودن ام تنها باعث آلوده کردن محیط زیست است!

۳ نظر:

رها گفت...

و ايضا من

ناگفته های یک شهروند گفت...

شاید خیلیها در این احساس باشما شریک باشد.

محمد درویش گفت...

به نظرم ذات موجود تمامیت خواهی به نام انسان آلوده کننده استهمه؛ با این وجود بر این باورم که اگر بخواهیم، می توانیم با عملکردهای طبیعت محورانه مان، اندکی از بار این آلودگی را بکاهیم.
درود بر شما و ممنون از توجه هوشمندانه تان به مسئولیت های شهروندی در حوزه محیط زیست.