۲۰ آذر، ۱۳۸۹

نیایش

خداوندا ما را محتاج کسانی نکن که زبان ما را نمی فهمند.پ.ن1. می دانم که آدم هنرمند کسی است که بتواند با هر کسی به زبان خودش صحبت کند. به نظرم من چندان هنرمند نیستم.

پ.ن2. بیخود نبوده که حضرت موسی وقتی می خواسته برود به سر وقت فرعون و بقیه، برای شرح صدر خودش و فهمیده شدن حرف اش دعا می کند.

۱ نظر:

SOF!A گفت...

درک می کنم حرفتو! دقیقا!
به نظرم کلی هم باید دعا کنیم که وقتی طرف حرف ما رو نمی فهمه خدا بهمون اونقدر صبر و حوصله بده که بتونیم براش دوباره با اخلاق، خودمون رو مفهوم کنیم!