۱۸ آذر، ۱۳۸۹

دلتنگی

"دلتنگی" یعنی دل ات "چیزی" بخواهد که مطمئن باشی این نزدیکی ها نیست و امیدی هم به دسترسی به اش به این زودی ها (یا هیچ وقت) نباشد... هر چه تعداد این "چیزها" بیش تر باشد دل ات تنگ تر و تاریک تر و سیاه تر می شود...

۲ نظر:

نگار گفت...

امان از روزی که مطمئن باشی چیزی یا کسی پیشت هست و باز دلت تنگش شود

نیم نگاه گفت...

خیلی جالب بود! به این شق اش فکر نکرده بودم اصلا!