۰۸ دی، ۱۳۸۹

کنترل: هر روز بیشتر از دیروز

چند وقت یک بار کل سیستم اینترنت دانشکده و محل کار ما تغییر می کند. تا می آییم یادبگیریم چه طور وارد و خارج سیستم بشویم و کدام تنظیمات باید تغییر کند، روز از نو و روزی از نو. مهندسان مربوط، توضیحات «ظاهرا» فنی می دهند، به زبان عامیانه (یعنی به زبان ما بیسوات ها) هم می گویند  که برای بهبود سرعت و عملکرد، راحتی کاربران، جلوگیری از سوء استفاده و عدالت بین کاربران این تغییرات انجام شده است.


تجربه ها و «بدبینیِ» موجه  در این ولایت حکم می کند که هیچ کدام را باور نکنم: همه ی تمهیدات برای کنترل هرچه سیستماتیک تر، همه جانبه تر و کم خطاتر کاربران است.

هیچ نظری موجود نیست: