۰۵ دی، ۱۳۸۹

آگهی تمیز!

طرف یک آگهی پرینت شده تو A4 زده توی "سرویس بهداشتی خواهران" دانشکده: «به یک خانم جهت هم خوابه شدن نیازمندیم». یک شماره ایرانسل هم زیرش!
واقعا مملکته داریم!

هیچ نظری موجود نیست: