۱۶ اسفند، ۱۳۸۴

سهل و البته ممتنع

به نظرم وبلاگ نوشتن هم از سنخ کارهای سهل و ممتنع است. این را بعد از چند ماهی که سه سال و اندی پیش نوشتن در وبلاگ را تجربه کردم متوجه شدم. شاید از همین رو است که علیرغم جذابیت وبلاگ برایم( هم به خاطر نفس نوشتن هم به خاطر وجه ژورنالیستی و رسانه ای اش) چندین بار از نوشتن در وبلاگ هایی که پیش ازاین ساخته ام دست کشیده ام. این بار هم نمی دانم چه قدر دوام خواهم آورد!

۱ نظر:

قهوه چی گفت...

ما در طول زمان روحیات مختلفی را تجربه میکنیم. در وبلاگ نویسی انتظار داریم تا همیشه بنویسیم. جدید هم بنویسیم. این انتظار گاهی برای ما دردسر ساز میشود. گاهی لازم است چند صباحی رهایش کنی تا زمانی که دوباره حس اش را پیدا کنی.