۱۷ اسفند، ۱۳۸۴

درباره ی صورتک هایی که دیدم

صورتک، صورتک، صورتک
صورتک های شاد، خندان، پاک، بی گناه؛
صورتک های خوشبخت، همیشه عاشق ؛
صورتک های همشکل، بی شکل، بی سؤال ؛
صورتک های بی هیچ معضل ذهنی و عینی
صورتک هایی که جوابِ درستِ درستِ همه ی سؤال های دنیا در جیب شان است
صورتک ها، آیا، وقتی در آینه نگاه می کنند؛ از حفره های دو چشم چه می بینند؟
26/6/83

۲ نظر:

شهره گفت...

صورتك هايي كه از دريچه هاي دو چشم همه چيز را زشت مي بيند يا فقط چيزهاي زشت را مي بيند.
صورتك هايي كه همه چيز را زيبا مي بينند يا فقط چيزهاي زيبا مي بينند.
صورتك هايي كه هيچ چيزي جز خودشان را نمي بينند.

شهره گفت...

صورتك هايي فقط تا چند قدمي را مي توانند ببينند نه بيشتر
صورتك هايي كه از مرز خوديت گذشته و فراتر از زمان و مكان را مي بينند.
صورتك هايي كه هر چه مي خواهند با ذهن خيالپرداز و موهوم مي سازند و مي بينند و تخيل مي كنند.
و صورتك هاي هميشه رو به نور....