۱۵ فروردین، ۱۳۸۵

مادرانه (2)

نگاهش می کنم: انگار آیینه ای است ایستاده در برابرم، آیینه ای که گاهی دیگران نیز می توانند مرا و پدرش را در قاب آن ببینند!

۳ نظر:

ناشناس گفت...

Well done!
[url=http://huamkvtr.com/ewsh/nwxr.html]My homepage[/url] | [url=http://vdgnktth.com/keau/hqkn.html]Cool site[/url]

ناشناس گفت...

Great work!
My homepage | Please visit

ناشناس گفت...

Nice site!
http://huamkvtr.com/ewsh/nwxr.html | http://ehcnctdv.com/vumt/eemq.html