۲۷ بهمن، ۱۳۸۹

انقلاب در مصر و تونس (3)

«پیش از شما
به سان شما
بیشمارها
با تار عنکبوت
نوشتند روی باد
کین دولت خجستهٔ جاوید زنده باد»

محمدرضا شفیعی کدکنی [+]

هیچ نظری موجود نیست: