۱۹ تیر، ۱۳۸۹

تعطيلات باورنكردني

امروز صبح ما شروع كرديم به اطلاع رساني درمورد تعطيلات يك و دوشنبه به همكاران و فاميل. از آن جا كه ديروز جمعه بوده و بيشتر افراد فرصتي براي پيگيري خبرها نداشته اند، تقريبا هيچ كس خبردار نبود و همه با حيرت دليل اين تعطيلي را مي پرسيدند و حتي مكررا از شوخي يا جدي بودن smsهاي ما مي پرسيدند!

به نظرم اين تاييدي است بر آن چيزي كه در يكي از پست هاي قبل (قبض جریمه ی بدحجابی: جوک یا حقیقت) اشاره كردم: اين كه به دليل غلبه ي رفتار و گفتار غيرعقلاني حاكميت در موارد بسيار، ما به سمتي مي رويم كه بعيد نيست عقل سليم مان را هم از دست بدهيم! اگر حكومتي بتواند به بهانه ي گرمي هوا در تابستان كشور را تعطيل اعلام كند، چرا هر كار ديگري نتواند بكند؟ البته اين كه همكاران ما، به راحتي حرف ما را باور نكردند دال بر اين بود كه هنوز اميدي به اين مردم هست كه عقل شان را كامل از دست نداده اند!

پ.ن. تا جايي كه دانش بشري قد مي دهد در طول تاريخ در نواحي اي به غير از نواحي كوهستاني يا نزديك به قطبين در كره ي زمين ، هميشه تابستان هوا گرم بوده است، در تاريخ سي و يك ساله ي جمهوري اسلامي هم تا جايي كه همه ي آدم هاي عاقل و بالغ يادشان مي آيد چنين بوده، اما اين امر هرگز دليلي براي اعلام تعطيلي فراگير در كشور نبوده است. به علاوه كسي نيست بپرسد آيا هزينه ي سرمايش مجموعه هايي كه تعطيل شده اند بيش از ضرري است كه از تعطيلي آن ها به خزانه ي دولت مي خورد؟! به عبارت ديگر: آيا سازمان هاي دولتي حتي قادر نيستند هزينه ي سرمايش شان را از طريق عملكردشان تامين كنند؟!

هیچ نظری موجود نیست: