۲۹ تیر، ۱۳۸۹

هشت پاي پيشگو

حالا صبر كنيد و ببينيد اگر اين پل اختاپوس تبديل به يكي از بزرگ ترين جذابيت هاي توريستي مادريد و منابع درآمد كل اسپانيا نشد!

هیچ نظری موجود نیست: