۰۳ تیر، ۱۳۹۰

بازتاب

آیینه، ایستاده در برابرم، تمام قد،  لحظه به لحظه، سایه به سایه ...

هیچ نظری موجود نیست: