۲۷ مرداد، ۱۳۹۰

کافیه؟


مدتی است به این فکر می کنم که آیا «حسن نیت» داشتن کافی است؟

هیچ نظری موجود نیست: