۲۹ مرداد، ۱۳۹۰

از نوشتن

نوشتن برایم هم سیر آفاق است هم انفس، هم واکاوی و کشف خودم است، هم کشف جهان پیرامون. نوشتن یک بازی است ، با کلمات که نمادند و ظرفیت خلق بی نهایت بازی را در اختیارم می گذارند... پس نوشتن، همزمان، هم وسیله است، هم هدف، فی نفسه.

هیچ نظری موجود نیست: