۱۴ مرداد، ۱۳۹۰

نیاز به share کردن


به نظر شما نیاز به share کردن در هرم مرحوم مازلو در کدام طبقه جای می گیرد؟ لابد نیاز به عشق و تعلق. این نیاز به سهیم شدن، نیاز عجیب  و پیچیده ای است به نظرم. ببینید که چگونه چیزهای دلپذیر، خوشحال کننده، غم انگیز، چیزهایی که مربوط به خود ما است، چیزهایی که مربوط به دیگران است و ... را دوست داریم با کسی سهیم شویم. نگاه اگر بکنیم، می بینیم موضوعاتی که میل به سهیم شدن شان با کسی را داریم نوعاً متفاوت اند، اما چیز مشترکی در آن ها هست که میل ما به سهیم شدن با دیگران را برمی انگیزانند.

گاهی چیزی می بینیم یا می شنویم یا حس میکنیم که دل مان می خواهد با کسی سهیم شویم، گاهی با هر کسی، و گاهی با شخص خاصی... اما طرف مقابلی که می خواهیم آن را با او سهیم شویم به هر دلیل در دسترس یا دم دست نیست... حسی از خلأ به آدم دست می دهد... بدتر از آن وقتی است که با کلی ذوق و شوق چیزی را با کسی سهیم می شوی، اما بازخورد مورد انتظار را دریافت نمی کنی... حس به دیوار خوردن به ات دست می دهد!


موفقیت شگفت سایت های شبکه اجتماعی دقیقا ناشی از به رسمیت شناختن و ایجاد فرصت های متنوع برای ارضای نیاز به «سهیم شدن» است. (غیبگویی با چشم بسته!؟)

۱ نظر:

Zahra گفت...

مدتی است که نگاه یا نیمه نکردم تا بدانم ، حالا بنظر شما هرم مازلو یا هر چی یا هر کی بوده بد است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
در راس راس معنویت و اخلاق و .... است .
مسلّم است که باید ایثار را هم گذاشت بالاتر از همه یعنی نک هرم.