۲۱ دی، ۱۳۸۹

دفترچه راهنمای یک عروسک

دردسری است خریدن یک عروسک نوزاد برای یک بچه ی هشت ساله، که طبق تصویر روی جعبه اش شیر می خورد و جـ.یش می کند. و بعد درماندن در این که این بنده ی خدا (عروسک) چه طور ممکن است توی لگن و پوشک کارش را بکند، و مجبور شدن برای صرف وقت برای خواندن «دفترچه راهنما»ی عروسک جـ.یش-گریه کننده در میان خیل عظیم چیزهایی که برای خواندن داری و روی زمین مانده است!


پ.ن.1. یک وقتی، ده-دوازده سال پیش، دوستان ام با تعجب و طعنه ازم می پرسیدند تو ساده ترین وسیله ی خانه را هم باید از روی دفترچه راهنما راه بیندازی؟

پ.ن. کاش بچه ها هم دفترچه راهنمای شان همراه شان بود!

هیچ نظری موجود نیست: