۰۹ بهمن، ۱۳۸۹

دردواره ها

"دردهاي من
جامه نيستند
تا ز تن در آورم
چامه و چكامه نيستند
تا به رشته ي سخن درآورم
نعره نيستند
تا ز ناي جان بر آورم
دردهاي من نگفتني
دردهاي من نهفتني است"


قیصر امین پور، برشی از «دردواره ها» در مجموعه ی «از آینه های ناگهان»


...

هیچ نظری موجود نیست: