۱۶ دی، ۱۳۸۹

The Tourist Gaze

بخش هایی از مقاله "تجربه گردشگری در فضای واقعی و مجازی" به ایده ی Tourist gaze جان اوری پرداخته است که نویسنده ی مقاله ی بالا آن را به "نگاه توریستی" ترجمه کرده، ترجمه ی دیگری که از آن دیده ام "چشم خیره ی توریستی" یا "چشم توریستی" بوده است.

مشخصات مقاله:
تجربه گردشگري در فضاي واقعي و مجازي
دهقان، عليرضا
تحقيقات فرهنگي ايران، زمستان 1387; 1(4):1-19.

کوتاه و عمومی به انگلیسی:
The Tourist Gaze در ویکی پدیا (مثل همیشه مفید و مختصر)
کتاب The Tourist Gaze در آمازون، در انتشارات سیج

هیچ نظری موجود نیست: