۰۵ بهمن، ۱۳۸۹

رشد وقاحت

برداشته آبروی طرف را برده، بعد به اش گفته: «حالا مگه چی شده؟ اصلا فدای سرت».

تا حالا به این فکر نکرده بودم که می شود «فدای سرت» را به جز «مال» برای «آبرو»ی کسی هم به کار برد. همراه شدن خیانت به حیثیت یک آشنا، با خلق چنین کاربرد تازه ای از «فدای سرت» -که بعید می دانم در فرهنگ ما سابقه ای داشته باشد- نشان می دهد جامعه به سرعت رو به وقیح تر شدن پیش می رود!

۱ نظر:

آسمان سکوت گفت...

این جاست که خدا باید بر این بلا صبری عظیم عنایت کند.