۱۸ اردیبهشت، ۱۳۹۰

سریع البازده، لطفا!

«سلام. اگه قرار باشه 10 تا مطالعه موردی مرتبط با شهرداری با مبلغ حداکثر 4 میلیون تومان انجام بدیم که سریع البازده باشه، چه موضوعاتی پیشنهاد میکنید. لطفا پاسخ سریع. باتشکر. [اسم فرستنده]»

طرف کارشناس یک بخش شهرداری است که با تحقیق و محققان در ارتباط است. برداشته متن فوق را اسمس کرده به تعداد زیادی از کارشناس های پژوهشی در شهرداری و پژوهشگرها و دانشگاهی های بیرون (لابد هر کی از این قماش که در لیست تماس هاش بوده!). «مملکته داریم»!

پ.ن. غیر از بعضی نکات قابل بحث و تأمل دیگر دراین حرکت، این «سریع البازده»ش مرا کشته!

هیچ نظری موجود نیست: