۰۱ خرداد، ۱۳۹۰

سهراب سپهری: «همیشه فاصله ای هست»

نیم نگاه: «همیشه تناقضی هست»
...

۳ نظر:

ناشناس گفت...

به نظرم می آد قرار بوده نوشته بشه "تفاوت"، کمی هیجان زدگی باعث شده نوشته بشه، "تعارض".

ناشناس گفت...

نه. یک اشتباه به ضرر کامنت گذار: "تناقض"

نیم نگاه گفت...

دقیقا منظورم "تناقض" بوده است. تناقض را همه جا می بینم: در درون و بیرون خودم، و بقیه آدم ها، ایده ها و چیزها...