۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۰

لذت های کوچک زندگی

لذتبخش است که گاهی آدم ها را با رفتار دوستانه، صمیمانه یا همکارانه در زمان و مکان یا از کسی که انتظارش را ندارند غافلگیر کنی.

تنها یک نگرانی باقی می ماند: این رفتار، انتظارات نامتعارفی را برای آینده تولید کند.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

این یک نگرانی جدیه واقعاً

:)