۰۵ مهر، ۱۳۹۰

وقاحت

بی شرم ترین آدم ها کسانی نیستند که حرف هایی می زنند و توصیه هایی به دیگران می کنند که خودشان نه تنها به آن ها باور ندارند، بلکه عمل هم نمی کنند.
بی شرم ترین آدم ها آن هایی اند که حرف هایی می زنند و توصیه هایی به دیگران می کنند که خودشان نه تنها به آن ها باور ندارند، و عمل هم نمی کنند، بلکه در ملأ عام، در روز روشن، و در جلوی چشمان کسانی که حرف ها و توصیه های شان خطاب به آن ها بوده،از توصیه های خودشان سرمی پیچند!
یکی نیست بگوید هر باوری می خواهی داشته باش، هر کاری می خواهی بکن، فقط حرف نزن، توصیه و راهنمایی نکن.

۱ نظر:

ناهید اوّل گفت...

سلام
این گروه خشم خدا را هم بر می انگیزنند چون به چیزی که میگویند خودشان عمل نمیکنند.
امیدوارم میان افکار شما نپریده باشم ، دلم نیامد که نگویم فکر شما با گفتار کتاب خدا یکی است . مدتی نبودم و دلم برای بلاگهائی که مطالعه میکردم و بلاگ شما تنگ شده بود .