۱۷ فروردین، ۱۳۹۰

بدآموزی

در علامت زدن (اعم از خط کشیدن و پرانتز گذاشتن و تیک زدن) در کتابی که از کتابخانه ی دانشکده گرفته ای لحظه ای تردید مکن. دیگران از تو سپاسگزار خواهند بود که زحمت کشیده و کتاب را خوانده ای و نکات مهم اش را علامت زده ای که وقت آن ها برای خواندن کل کتاب تلف نشود! (ضمنا خودت هم موقع مراجعه ی مجدد به همان کتاب راحت خواهی بود!)

البته این کار قواعدی دارد:

1- علامت گذاری با مداد و کمرنگ باشد (علامت گذاری های خودکاری یا خیلی پررنگ در متن کتاب برای دیگر خوانندگان عصبی کننده است).

2- ترجیحا از کشیدن خطوط ممتد خودداری کن. به جاش از خطوط کوتاه زیر کلمات مهم، خطوط عمودی در حاشیه ی پاراگراف یا سطوری که مهم اند، پرانتز، چک مارک و مانند آن استفاده کن.

۲ نظر:

واله گفت...

ببخشید این کار تون به نظر خودتون درسته؟
خیانت در امانت محسوب نمیشه؟

نیم نگاه گفت...

این حرف تان به فکر فروبردم! به این فکر کردم که چرا در این مورد دغدغه ی اخلاقی «حفظ امانت» را واگذاشته ام، ندیده گرفته ام یا اصلا ندیده ام . با چرا اصلا حساسیت ام در حفظ اموال «عمومی» کم شده است...