۱۸ فروردین، ۱۳۹۰

تعصب رشته ای !؟

البته که جامعه شناسان (و دوستان مردم شناس و انسان شناس شان) نقش برجسته ای در ابداع، بسط و ترویج روش های متنوع تحقیق در علوم اجتماعی و رفتاری داشته اند. کسی شک دارد؟ (ن.ک به: بیوگرافی پل لازارسفلد، بیوگرافی بارنی گلیسر)

۲ نظر:

ناشناس گفت...

این نظر همان قدر خام و سطحی است که بخواهی با مقیاس امروز، درباره این قضاوت کنی که تمدن بشری بیشتر مرهون طراحان جنگ است یا فیلسوفان!

نیم نگاه گفت...

"خام و سطحی"! نکته اش فقط همین جا است دقیقا :)

معمولا کسانی که کاری را زودتر از بقیه شروع می کنند، و کسانی که بنا به مقتضا و نیاز بیش تر با روشی سر و کار دارند، جوانب و جزئیات آن را بهتر کاوش و درک می کنند، با تجربه تر محسوب می شوند و به روش مذکور مسلط تر از بقیه می شوند. به نظرم چیز غریبی نیست و تجربه ی زیسته ی همه ی ما این را نشان میدهد.