۰۹ اردیبهشت، ۱۳۹۰

حجاب

صداش می زنم: «بیا ببین، این یه ملکه ی واقعیه». برای این که جا نخورد اضافه می کنم:«البته مث ملکه های تو کارتونا که دیدی جوون و خوشگل نیست»! سرسری نگاه می کند و انگار کل قضیه را با همان نگاه دریافته باشد می گوید: «فهمیدم، ملکه مانتو پوشیده با یه دامن زیرش».

هیچ نظری موجود نیست: