۱۶ تیر، ۱۳۹۰

متأسفانه «بی انصافی» شاخ و دم ندارد که وقتی خودت بی انصاف می شوی، ببینی اش...

هیچ نظری موجود نیست: