۲۴ تیر، ۱۳۹۰

موهبت بزرگ در اُپرا

یک خوبی Opera نسبت به Firefox علیرغم بعضی خصوصیات نچسب اش، این است که صفحه ی فیل تراسیون را برای آدم پخش نمی کند، و به جاش یک پیغامی شبیه ارورهای رایج مرورگرها می دهد که معمولا آدم نمی خواندشان، اما بالاخره نشانه ی یک ایرادی در بارگذاری صفحه هستند! به هر حال برای وقت هایی که vpn یا آنتی فیل تر در دسترس یا فعال نیست، آن صفحه ی کذایی دیگر روی اعصاب آدم اسکی نمی رود!

نعمت بزرگی است در زندگی در این روزهای قحط سالی موهبت...

هیچ نظری موجود نیست: