۲۶ تیر، ۱۳۹۰

بحران فلسفی


چند روز است به چیزی فکر می کنم. دیروز تصادفا این را دیدم... دارم به این فکر می کنم که آیا می شود شقوق دیگری هم به آن چه نویسنده نوشته اضافه کرد یا نه...

هیچ نظری موجود نیست: