۳۰ تیر، ۱۳۹۰

نبرد نابرابر

در نبرد بین توان بدنی انسان و حیوان، البته حیوانات برنده اند. حتی انسانی که به لنگه کفش مسلح است ممکن است در مقابل سرعت و قدرت مانور یک «سوسک» شکست بخورد (نمونه اش بنده!). تنها زمانی برنده ی این کارزار می شود که دست به سلاحی نامتعارف می برد: «اسلحه شیمیایی». و آن نیز نه قابلیتی فردی در ابنای بشر، بلکه محصول قدرت بشر در انباشت دانش و تبدیل آن به کالای عمومی است :)

هیچ نظری موجود نیست: