۱۶ تیر، ۱۳۹۰

کلیدواژه

«چَشم»؛ شاه کلید بردگی یا آزادی؟!

۱ نظر:

ناهید گفت...

" چشم " شاه کلید نیست هر چی فکر میکنم جواب همینه .
تا بردۀ چـــــــی باشی و آزادۀ "کــی"